style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 146
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swegoAlbo: AllelujaBóg wiary dochowuje na wieki, *uciśnionym wymierza sprawiedliwość,chlebem karmi głodnych, *wypuszcza na wolność uwięzionych.Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swegoAlbo: AllelujaPan przywraca wzrok ociemniałym, *Pan dźwiga poniżonych.Pan kocha sprawiedliwych, *Pan strzeże przybyszów.Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swegoAlbo: AllelujaOchrania sierotę i wdowę, *lecz występnych kieruje na bezdroża.Pan króluje na wieki, *Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swegoAlbo: Alleluja

Psalm responsoryjny

Ps 146
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swegoAlbo: AllelujaBóg wiary dochowuje na wieki, *uciśnionym wymierza sprawiedliwość,chlebem karmi głodnych, *wypuszcza na wolność uwięzionych.Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swegoAlbo: AllelujaPan przywraca wzrok ociemniałym, *Pan dźwiga poniżonych.Pan kocha sprawiedliwych, *Pan strzeże przybyszów.Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swegoAlbo: AllelujaOchrania sierotę i wdowę, *lecz występnych kieruje na bezdroża.Pan króluje na wieki, *Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swegoAlbo: Alleluja

Drugie czytanie

1 Tm 6, 11-16
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do TymoteuszaTy, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

Śpiew przed Ewangelią

2 Kor 8, 9
Alleluja, Alleluja, AllelujaJezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,aby was ubóstwem swoim ubogacić.Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Łk 16, 19-31
Słowa Ewangelii według Świętego ŁukaszaJezus powiedział do faryzeuszów:«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”».